Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kandungan surah al maidah ayat 48

Kandungan surah al maidah ayat 48 - Surah Al Maidah merupakan suatu surah ke - 5 dalam al quran dan termasuk dalam golongan surah madaniyah. Surah madaniyah merupakan suatu surat yang turun di madinah. Itu artinya surah ini sudah turun sebelum nabi muhammad hijrah ke madinah.


Latinnya :

“Wa anzalnaa ilaikal kitaaba bil haqqi mushoddiqol limaa baina yadaihi minal kitaabi wamuhaiminan ‘alaihi. Fahkum bainahum bimaa anzalalloohu walaa tattabi’ ahwaa,ahum ‘ammaa jaa,aka minal haq. Likulling ja’alnaa mingkum syir’ataw waminhaajaa. Walau syaa,alloohu laja’alakum ummataw waahidataw walaakil liyabluwakum fii maa aataakum. Fastabiqul khoiroot. Ilalloohi marji’ukum jamii’aang fayunabbi,ukum bimaa kungtum fiihi takhtalifuun”

Artinya adalah :

Dan Kami telah turunkan kepadamu Alquran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.


Kandungan surah al maidah ayat 48

  • Al Quran diturunkan untuk membenarkan kitab - kitab sebelumnnya
  • Al Quran juga digunakan sebagai batu ujian bagi kitab - kitab sebelumnya
  • Kita hendaknya memutuskan suatu perkara berdasarkan kitab yang allah turunkan (Quran) dan tidak mengikuti hawa nafsu
  • Setiap manusia dari zaman dahulu memiliki syariat serta hukum yang menyesuaikan dengan kondisi pada saat itu, tetapi secara aqidah semuanya bertauhid kepada Allah SWT.
  • Apabila allah menghendaki maka bisa saja menjadikan seluruh manusia di bumi hanya terdiri dari satu ummat saja (memeluk islam), akan tetapi allah ingin menguji manusia dengan pemberiannya (Quran) yang berisi kebenaran.
  • Maka berlombalah dalam berbuat kebaikan dan kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.

Posting Komentar untuk "Kandungan surah al maidah ayat 48"